Visit

Tham quan

  • Home
  • Visit / Tham quan
  • Home
  • Visit / Tham quan

The CO-REF Vietnam (Cold Chain & Refrigeration Exhibition) attracts a diverse range of visitors from various industries and professional backgrounds. The event is particularly relevant to individuals and organizations involved in sectors where temperature-controlled logistics, refrigeration, and cold chain management play a crucial role.

Triển lãm chuỗi cung ứng lạnh & ngành công nghiệp lạnh) thu hút mọi đối tượng khách tham quan đa dạng từ nhiều ngành công nghiệp và nền tảng chuyên môn khác nhau. Sự kiện này đặc biệt liên quan đến các cá nhân và tổ chức tham gia trong các ngành nghề mà chuỗi cung ứng lạnh điều khiển nhiệt độ, công nghiệp lạnh và quản lý chuỗi cung ứng lạnh đóng vai trò quan trọng.

Industries visiting the exhibition are from

Agriculture Industries

Nông nghiệp

Bakery Industry

Công nghiệp bánh

Floriculture Industry

Thị trường trồng hoa

Frozen and Processed Food

Thực phẩm chế biến và đóng hộp lạnh

Fruits & Vegetables Industry

Công nghiệp rau củ quả

Meat & Poultry

Thịt và gia cầm

Milk & Dairy Products

Sản phẩm sữa và Sản phẩm từ sữa

Pharmaceutical Companies

Công ty dược phẩm

Seafood Companies

Công ty thủy sản